Siirry sisältöön

Lausunnot erityisruokavaliopalvelujen ja ravitsemis- ja majoitusalan esimiestyön erikoisammattitutkintojen perusteista

JHL pitää sekä erityisruokavaliopalvelujen että ravitsemis- ja majoitusalan erikoisammattitutkintojen perusteiden luonnoksia laajoina ja hyvinä. Liitto on tehnyt molempiin luonnoksiin omia yksittäisiä ehdotuksiaan jotka koskevat ammattitaidon ja osaamisen osoittamista sekä osaamisen arvioinnin kriteerejä.

Erityisruokavaliopalvelujen osalta  luonnos on laaja ja hyvä. Se sisältää keskeisimmät erityisruokavaliopalvelujen sisällöt, joita tämän päivän työelämä ammattialalta edellyttää. Ammatissa toimimisen perusasiat on sisällytetty tutkintoluonnoksen perusteisiin ja yleisesti ottaen työelämälähtöisyys on nähtävissä.

Ravitsemis- ja majoitusalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteiden laadinnassa on tehty erinomaista työtä ja tuotu esimiestyön ydinsisällöt ammattialoille. Luonnoksen kieli on modernia johtamisen kieltä, joka toimii useilla ammattialoilla. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä arvioitaessa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota kielen abstraktiotasoon ja arvioida sitä, kuinka eri kriteereitä on mahdollista konkreettisesti todentaa ammattialoilla työelämän tilanteissa.

JHL:n lausunto erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

JHL:n lausunto majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta