Siirry sisältöön

JHL palvelustrategiatyö on käynnissä, aktiivit ja jäsenet mukana työssä

JHL ja Laurea-ammattikorkeakoulu luovat JHL:lle palvelustrategiaa. Strategian valmistelussa suureen rooliin nousevat yhteiskehittäminen ja asiakaslähtöisyys.

JHL tekee parhaillaan liiton uutta palvelustrategiaa. Strategia luodaan yhdessä JHL:n aktiivien, jäsenten ja henkilöstön kanssa. Strategian laatimisessa kuullaan aktiiveja ja jäseniä, jotta työssä pystytään panostamaan asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. Samalla asiakasymmärrys lisääntyy.

Strategiatyö perustuu JHL:n tutkimuksissa kerättyyn aineistoon. Aineiston pohjalta on analysoitu, mitkä ovat palvelun kannalta kriittisiä tilanteita. Työssä on myös mietitty, miten olemassa olevia hyviä toimintatapoja voidaan vahvistaa JHL:ssa.

Kevään aikana järjestetään monia työpajoja, joissa pohditaan palvelua eri näkökulmista. Osa työpajoista järjestetään virtuaalisesti. Työpajojen lopputuloksena muodostetaan palvelulupaus jäsenistöllemme ja luodaan näkemys siitä, mitä on JHL:äinen palvelu. Strategian tarkoituksena on konkretisoida, miten palvelu näkyy liiton arkipäivässä niin yhdistys-, alue- kuin keskustasolla.

Alkuvuoden aikana on tavattu aktiiveja viiden eri alueen johdon tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa on ollut työpajoja, joiden tuloksiin jatkotyöskentely pohjautuu. Jatkotyöskentelyssä työstetään edunvalvontaketjua, jäsenyyden elinkaarta, ammattialaryhmille tarjottavia palveluita ja sisäisiä palveluja.

JHL on asiantuntija-palveluorganisaatio, jossa työ on palvelua. Palvelu on läsnä jokaisessa kohtaamisessa, jossa autetaan ratkaisemaan ongelmia. Jokainen tapaaminen ja palvelu vaikuttavat liitosta saatuun mielikuvaan. Vain tehokkaasti toimiva liitto-organisaatio voi varmistaa, että liiton edunvalvonta pystyy palvelemaan jäseniä hyvin ja jäsenet ovat tyytyväisiä, aktiivisia ja sitoutuneita.

Lisätietoja:
palvelustrategian projektipäällikkö Nina Heikkilä 040 709 6814