Siirry sisältöön

Työnantajat yrittäneet murtaa energia-alan työtaistelua hätätyöllä, JHL aloittaa tehovalvonnan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL epäilee, että työnantajat ovat käyttäneet hätätyötä energia-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana murtaakseen työtaistelua. Siksi JHL valvoo tehostetusti hätätyön teettämistä 26.3.-28.3. lakon aikana. Lakko alkaa, mikäli valtakunnansovittelijan avulla ei päästä yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.

JHL on pyytänyt aluehallintovirastoilta tiedot energia-alalla tehdystä hätätyöstä 1.2. alkaen. Tuolloin alkoi alan ylityö- ja vuorovaihtokielto. Mahdollisen lakon aikana JHL pyytää luottamusmiehiltään tiedot hätätyöstä päivittäin valvoakseen, että työntekijöiden perusoikeuksia kunnioitetaan ja ettei työnantaja käytä hätätyötä liian kevein perustein.

JHL on käynyt läpi toistasataa hätätyöilmoitusta otsikko- tai ilmoitustasolla. Isolta osalta aluehallintovirastoja tietoja odotellaan vielä. Viitteitä hätätyön väärinkäyttämisistä on jo tähän mennessä saatu useita. Useat työnantajat eri puolilla Suomea ovat perustelleet hätätyötä alan ylityökiellolla tai räikeimmissä tapauksissa henkilöstön järjestäytymisellä. Etukäteen ilmoitettu työtaistelutoimenpide ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma eikä järjestäytyminen laissa mainittu erityisolosuhde.

Eräissä tapauksissa työnantaja on todennut, että kaikki normaalin työajan ulkopuolinen työ on ylityökiellon takia pitänyt teettää hätätyönä vaikka normaalisti kyseiset viat kuuluisivat varallaolon piiriin. Osassa ilmoituksia oli hätätyöksi ilmoitettu jopa kahden viikon ajanjaksoja.

Työnantajien kuvailemia esimerkkejä erikoisemmista, konkreettisista hätätyön vikatilanteista ovat estynyt mökkiliikenne, puhelinjohdon katkeamisen toteaminen, kaatunut liikennevalo tai ajatusleikki siitä, että jossain omakotitalossa saattaisi olla hengityskone.

Työaikalain 21§ mukaan hätätyötä voi teettää ainoastaan, kun ”ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.”

JHL haluaa kiinnittää huomiota myös aluehallintoviranomaisten resursseihin. Yllättävän harvassa ilmoituksessa oli nähtävillä työsuojeluviranomaisen merkintää siitä, että asia on jätetty ilmoituksen varaan tai tehdystä erillisratkaisusta tai lisätietojen pyytämisestä. Hätätyön käyttämisen perusteisiin on aina puututtava, sillä kyse on aina merkittävän ja vakavan vaaran uhasta.

Lisätietoja: sopimustoimitsija Dan Koivulaakso, 044 506 6613