Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esitykseen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

JHL:n mielestä hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on hyvin ongelmallinen. Uudistuksen henkilöstörakennetta koskevat esitykset on laadittu yksinomaan yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien näkökulmasta.

JHL:n mielestä lakiesitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on hyvin ongelmallinen. Lakia ei pidä saattaa voimaan suunnittelulla aikataululla.

Lakiluonnos ei kehitä varhaiskasvatuksen laatua tehokkaimmalla, nopeimmalla, taloudellisimmalla tai kestävimmällä tavalla. Päinvastoin lakiuudistuksen henkilöstörakennetta ja kelpoisuusehtojen rajausta koskevat esitykset on laadittu yksinomaan yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien näkökulmasta. Lakia uudistetaan yhden ammattiryhmän ehdoilla. Samalla varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien mahdollisuutta vaikuttaa henkilöstörakenteeseen rajoitetaan jäykästi.

Lastenhoitajien lukumäärän vähentämiselle ei ole perustetta. Lastenhoitajien ammatillisiin tutkintoihin sisältyy pedagogista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen hankkineiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagogista osaamista voidaan kehittää parhaiten täydennyskoulutuksella. Henkilöstörakenteeseen ja kelpoisuuksiin ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmukaista puuttua laissa esitetyllä tavalla raskaasti ja hitaasti.

Perhepäivähoitoa ei lakiesityksessä kehitetä lainkaan. Lakiesityksessä on oltava kehittämiseen johtavia määräyksiä myös tätä toimintamuotoa koskien.

Lue JHL:n lausunto kokonaisuudessaan.