Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

ELY-keskusten liikennevastuualueiden tienpidon tehtävät ja tehtäviä hoitanut henkilöstö siirtyy pääosin maakuntiin. JHL katsoo lausunnossaan, että viranomaisten tulee kiinnittää huomioita riittävään henkilöstön perehdyttämiseen, kouluttamiseen sekä muutoksesta tiedottamiseen.

JHL kiittää mahdollisuudesta lausua maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja keskittyy pyydetyistä kokonaisuuksista osioon ”Liikennetehtävien kokonaisuus maakuntauudistuksessa” ja erityisesti niiden henkilöstövaikutuksiin.

ELY-keskusten liikennevastuualueiden tienpidon tehtävät ja tehtäviä hoitanut henkilöstö siirtyy pääosin maakuntiin. Liikennevirastoon siirtyy kuitenkin osa ELY- keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä. Tehtävät ja uudet tekemisen tavat on kuvattu lainsäädännössä pääosin hyvin. Yhteistyön tekemisen tapaan on kiinnitettävä huomiota organisaation perustamisvaiheesta lähtien.

Lakiesityksessä todetaan, että maakuntiin siirtyvät ELY-keskusten liikennevastuualueiden henkilöt ovat muutoksen voimaantulon jälkeen aivan uudessa asemassa kuin missä he ovat aikaisemmin olleet valtion edustajina. Viranomaisten tuleekin kiinnittää huomioita myös riittävään henkilöstön perehdyttämiseen, kouluttamiseen sekä muutoksesta tiedottamiseen.

JHL muistuttaa, että lain toimeenpanovaiheessa henkilöiden koulutuksen ja perehdytyksen lisäksi on tehtävä viipymättä tehtävänkuvien arviointi sekä tarkistettava henkilöiden palkkaus vastaamaan uudenlaista työn tekemisen tapaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.