Siirry sisältöön

JHL opetusministerille: Hoiva, hoito ja opetus ovat varhaiskasvatuksessa tasapainossa kun kaikkien ammattiryhmien pedagogisia taitoja vahvistetaan

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi vierailivat viime viikolla yhdessä kolmen muun hoiva- ja kasvatusalan järjestön edustajien kanssa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen luona. JHL:n tärkein viesti ministerille oli se, että varhaiskasvatuksessa lapsi tarvitsee monipuolista aikuisten näkemystä ja kokemusta sekä huolenpitoa ja hoivaa, ei pelkkää opetusta.

Lausuntokierroksella olevassa varhaiskasvatuslain toisessa osassa käsitellään sitä, millainen koulutuspohja lapsista huolehtivalla henkilöstöllä pitäisi olla.  JHL kantaa suurta huolta siitä, että opetus valtaa tilaa lapsuudelta.  Tämän huolen puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi toivat selvästi esiin vieraillessaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen luona viime viikolla.

Minna Pirttijärvi
JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi

– Nyt suunnitellaan sitä, että opettajien määrää lisättäisiin ja hoitohenkilöstön vähennettäisiin. Suunnitelma uhkaa koko varhaiskasvatuslain keskeistä ajatusta, että kasvatus, opetus ja hoito olisivat tasapainossa, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

– Me pelkäämme, että liika opettajakeskeisyys johtaa hoidon, hoivan ja leikin painoarvon vähenemiseen. Kyllä lapsella pitää säilyä oikeus olla lapsi, saada leikkiä ja tulla hoivatuksi.  Jos ei muuten niin lailla, Pirttijärvi toteaa.

Opettajapainotteisuus on ministeriön suunnitelmissa ajateltu vietäväksi läpi 12:ssa vuodessa. Pirttijärven mielestä esitys ei ole tästä maailmasta. Asiantuntijoiden taholta* on todettu, että tällaisen muutoksen läpivienti kestää noin 20 vuotta.

Pedagogiset lastenhoitajat avuksi?

– Paljon nopeampi ja tehokkaampi tapa olisi kouluttaa hoidosta ja huolenpidosta vastaavaa henkilöstöä myös pedagogiseen osaamiseen. Jo olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutus turvaisi palvelun laadun silloin, kun lastentarhanopettajien on siirryttävä tekemään esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmia, Pirttijärvi korostaa.

Hän arvelee, että liitto voisi myös ryhtyä ajamaan pedagogisten lastenhoitajien nimike- ja koulutusasiaa.

Jos joku lakiesityksen osa Pirttijärveä ilahduttaa niin se, että perhepäivähoitajia koulutettaisiin lisäkoulutuksella hoito- ja huolenpitotehtäviin päiväkodeissa.

– Se on oikean suuntaista, järkevää ja kestävää olemassa olevien resurssien hyödyntämistä.

Sen sijaan isona puutteena hän pitää sitä, että lakiluonnoksesta on muutoin kokonaan unohdettu perhepäivähoidon kehittämisnäkökulma.

– Kysyimmekin ministeri Grahn-Laasoselta, että on nyt tarkoitus pudottaa perhepäivähoito pois varhaiskasvatuksen piiristä. Hän vastasi, että sellainen ei tässä olisi ollut ajatuksena.

Sosionomeista epäkelpoja opettajia?

Käsittämättömänä lakiluonnoksen lapsuksena JHL pitää ajatusta, että sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat eivät enää olisi kelpoja opetustyöhön.

– Hyvänen aika, he tuovat laajapohjaisen koulutuksensa ansiosta kokonaisvaltaisen näkemyksen lasten ja perheiden tarpeista. Tätä osaamista ei pidä väheksyä, kun puhutaan syrjäytymisen ehkäisemisestä jo varhaiskasvatuksessa, hän sanoo.

Pirttijärvi kertoo, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen tuntui ymmärtävän asian – olisi vaikea ryhtyä tekemään eroa ammattikorkeakoulu- ja kandidaattitutkinnon välille.

Uusi laki voimaan jo elokuussa?

Lausuntokierros varhaiskasvatuslain kakkososasta päättyy 18. maaliskuuta. Voimaan lain pitäisi tulla jo tämän vuoden elokuussa. Henkilöstön kelpoisuuteen olisi siirtymäaika olisi se 12 vuotta, jolloin puolet hoitajista (jopa 9000 henkilöä) korvattaisiin opettajilla.

Pirttijärvi kertoo, että JHL ja muut järjestöt tapaavat ensi torstaina 8.3. sivistysvaliokunnan jäseniä keskustellakseen lain sisällöstä ja kertoakseen omia näkemyksiään lain sisällöstä.

– Meitä huolettaa kovasti kaksi asiaa. Saako lapsi riittävästi hoitoa ja hoivaa kaiken opetuksen keskellä, ja säilyykö suomalaisessa varhaiskasvatuksessa monitaitoinen ja monipuolisen koulutuksen saanut varhaiskasvatushenkilöstö, Minna Pirttijärvi sanoo.

JHL on tehnyt yhdessä muiden järjestöjen kanssa Lapsen parhaaksi -selvityksen varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta. Se on eräänlainen vastine ministeriön tilaamalle varhaiskasvatuksen tiekartalle.

*) Vertikal Oy, kuntatalouteen liittyvien asiakaspalvelujen tuottaja.