Siirry sisältöön

Terveyspalvelualalle neuvottelutulos

Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos 22. helmikuuta. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 ja sen aikana maksetaan kaikki yleiskorotusta.

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto pääsivät neuvottelutulokseen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta torstaina 22. helmikuuta.

Terveyspalvelualan Unionissa on seitsemän jäsenliittoa. JHL:n lisäksi unioniin kuuluvat Akavan sairaanhoitajat ja TAJA, Talentia,
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Jyty,
Suomen Työterveyshoitajaliitto sekä Kuntoutusalan Asiantuntijat ry.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 eli 26 kuukautta.

Palkankorotukset

Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta.

1.4.2018 alkaen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,73 %:n yleiskorotuksella. 1.4.2019 alkaen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Muut muutokset

Työehtosopimuksen kaikki palkkaukseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi palkkasopimukseksi. Näin palkkausmääräysten soveltaminen helpottuu.

Sopimusratkaisussa korotetaan henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita. Sopimuksessa myös lisättiin ajankäyttöä, joka henkilöstön edustajille myönnetään henkilöstön edustajan tehtäviin.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa, muun muassa nollatuntisopimuksissa täsmennettiin määräyksiä sairausajan palkan maksamisen perusteista. Täsmennyksellä turvataan muun muassa sairausajan palkanmaksu työvuoroluettelon mukaisena, jos työntekijä sairastuu.

Lisäksi työehtosopimukseen tulee täsmennyksiä muun muassa paikalliseen sopimukseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaikaisissa työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta.

Sopimuskaudelle perustettiin myös työryhmiä, joissa selvitetään muun muassa mahdollisuuksia siirtyä niin kutsuttuun viisipäiväiseen lomaviikkoon ja työehtosopimuksen muutostarpeita. Lisäksi työryhmissä hankitaan tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, selvitetään epätyypillisten työsuhteiden käyttöä ja niiden ongelmien ratkaisemista sekä selvitetään henkilökohtaisen palkanosan käyttöä ja luottamusmiesten tiedonsaantia.

Neuvotteluissa saatiin torjuttua useita työnantajan esittämiä heikennyksiä. Lisäksi kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina.