Siirry sisältöön

JHL:n hallitus on hyväksynyt runkosopimuksen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työntekijöitä edustava Palta ovat päässeet 7.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta runkosopimuksesta, jota noudatetaan Suomen Unicef-yhdistyksessä, Suomen Lions-liitossa, Lahden työapu Lahty ry:ssä ja Stella Kotipalvelut Oy:ssä. JHL:n hallitus hyväksyi sopimuksen 15.2.2018.

Runkosopimusta noudatetaan Suomen Unicef-yhdistyksessä, Suomen Lions-liitossa, Lahden työapu Lahty ry:ssä ja Stella Kotipalvelut Oy:ssä.

Sopimuskausi

1.2. 2018 – 31.1. 2021. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään myös 31.1.2020.mikäli vuoden 2020 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 31.10. 2019 mennessä.

Palkankorotukset

Palkkaratkaisu paikallisesti sopimalla

Palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan palkallisesti työpaikan tilanne ja olosuhteet huomioiden. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen tai  luottamusmiehen puuttuessa muun työntekijöiden keskuudestaan valitseman edustajan kanssa tai työntekijöiden kanssa yhdessä.

Vuoden 2018 osalta sopimus tehdään kirjallisesti 31.3. 2018 mennessä, ellei toisin sovita. Vuoden 2019 osalta sopimus tehdään kirjallisesti 28.2. 2019 mennessä, ellei toisin sovita.

Palkkaratkaisu muutoin kuin paikallisesti sopimalla

Vuosi 2018

Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1.4. 2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajakohtaisena eli työnantajan päättämällä tavalla.

Vuosi 2019

Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1.4. 2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työpaikkakohtaisena  eränä eli työnantajan päättämällä tavalla.

Muut muutokset

Tekstimuutoksia ja tarkennuksia tehtiin mm. seuraaviin pykäliin  koeaika, palkat, työaika, lomaraha ja sairausajan palkka. Lisäksi sopimukseen lisättiin uusi 24 §, joka koskee paikallista sopimista. Luottamusmiesten korvauksia korotetaan 1.4. 2018 alkaen 3,2 prosentilla.