Siirry sisältöön

Työkeskusten neuvotteluratkaisussa palkankorotuksia ja tekstimuutoksia

Työkeskusten uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 7. helmikuuta.

Työkeskusten uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 7. helmikuuta. JHL:n hallitus hyväksyi neuvotteluloksen 15. helmikuuta.

Sopimuskausi

1.2. 2018 – 31.1. 2021. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään myös 31.1. 2020, mikäli vuoden 2020 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 30.11. 2019 mennessä.

Palkankorotukset

Vuosi 2018

Ellei luottamusmiehen kanssa muusta korotustavasta sovita, palkkoja korotetaan 1.4. 2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosentin suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen kanssa sovita, korotuksesta 1,1, % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla yrityskohtaisena eränä.

Vuosi 2019

Ellei luottamusmiehen kanssa muusta korotustavasta sovita, palkkoja korotetaan 1.4. 2019 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen kanssa sovita, korotuksesta 1,1 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla yrityskohtaisena eränä.

Vuoden 2018 ja 2019 palkkaratkaisun toteutustavasta, suuruudesta ja ajankohdasta voidaan paikallisesti sopia myös edellä selostetusta poiketen.

Työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä 1.4. 2018 ja 1.4. 2019 lukien. Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 3,2 %:lla 1.4. 2018 lukien.

Liitot laativat yhteisen ohjeen yrityskohtaisen erän jakamisesta 9.3. 2018 mennessä.

Palkkaratkaisu 2020

Osapuolet tarkastelevat syksyllä 2019 yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä toimialan että yritysten taloudellista tilannetta. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 30.11. 2019 mennessä vuoden 2020 palkkaratkaisun rakenteesta ja tasosta.

Työryhmä

Perustetaan työryhmä selvittämään sitä, missä määrin palkkasopimuksen palkkaryhmittelyn tehtävänkuvaukset ja ryhmittelyt ovat ajantasaiset erityisesti työkeskusten osalta. Samassa yhteydessä selvitetään sitä minkä verran alalla on toimijoita/yrityksiä.

Muut muutokset

Sopimusmääräyksiin tehtiin mm seuraavanlaisia korjauksia: TES 4 § koeaika, tekstin täsmennys, TES 5 § työsuhteen päättyminen, tekstin täsmentäminen TES 7 § ,Ylityö,  tekstilisäys  mahdollisuudesta sopia luottamusmiehen kanssa yksittäistapauksissa korotusprosenteista toisin vuorokautinen ylityö -kohdan loppuun. TES 14 § otsikon muutos ”Sairausajan palkanmaksun edellytykset” ja TES 19 § Luottamusmiehen vaalin toimittaminen loppuun lisäys: Valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti. Työehtosopimuksen liitteisiin sisällytettiin osa aiempien keskusjärjestösopimusten teksteistä.

Lisätiedot
sopimustoimitsija Olli Korhonen 040-3101 253
sopimustoimitsija Jorma Viiala 040-3101215

Uutista päivitetty 19.2. kello 13.30: lisätty tieto hallituksen hyväksynnästä.