Siirry sisältöön

Kunta-alan neuvotteluratkaisu nostaa kuukausipalkkoja vähintään kymmenillä euroilla

Kunta-alan neuvotteluissa saavutettiin torstai-iltana neuvottelutulos, joka nostaa kunta-alalla työskenteleviä JHL:n jäsenten palkkoja. Lomarahaleikkausta kompensoidaan tammikuussa 2019 maksettavalla kertaerällä.

Kunta-alan neuvottelutulos nostaa alan palkkoja seuraavan kahden vuoden aikana vähintään 3,45 prosentilla. Tulos siis ylittää neuvottelukierroksen aikana syntyneen yleisen linjan korotukset.

JHL on laskenut, miten palkka eri palkkaluokissa nousee. Laskelma on tehty kuukausipalkkojen perusteella. Suhteellisesti eli prosentuaalisesti mitattuna palkka nousee sitä enemmän, mitä pienempi työntekijän palkka on tällä hetkellä. Esimerkiksi 1 500 euron kuukausi palkka nousee sopimuskauden aikana 3,98 prosenttia. 2 000 euron kuukausipalkka nousee sopimuskaudella 3,54 prosenttia.

Laskelmissa on oletettu, että työntekijä saa yleiskorotusten lisäksi 1.1.2019 täsmälleen 1,2 prosentin verran järjestelyvaraerän korotusta. Järjestelyerän jakamisesta sovitaan erikseen.

Mitä korotus sitten tarkoittaa euroissa? Jos palkka on tällä hetkellä 1 500 euroa kuussa, nousee se sopimuskaudella miltei 60 euroa. Jos kuukausipalkka on tällä hetkellä tasan 2 000 euroa, palkkaan tulee korotusta kahden vuoden aikana reilut 70 euroa kuukaudessa.

Katso taulukosta, miten sinun palkkasi nousee

Kunta-alan palkkaratkaisussa on erilaisia korotusosia. Ensimmäisenä vuonna korotukset maksetaan niin kutsutun sekalinjan mukaan. Osa korotuksista siis maksetaan euromääräisinä, osa prosentuaalisina. Alle 2 080 euron palkoissa korotus on euromääräinen, sitä suuremmissa prosentuaalinen.

Osa sopimuskauden korotuksista on niin kutsuttuja yleiskorotuksia, jolloin kaikkien palkkaa nostetaan prosenteissa saman verran.  Yksi sopimuskauden korotus on niin kutsuttu paikallinen järjestelyerä, jonka jakamisesta päätetään erikseen.

Sopimuksen palkankorotukset

1.5.2018 Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.  Euromääräisenä korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.
1.1.2019: paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.
1.4.2019: yleiskorotus 1 prosentti.

Lomarahaleikkausta korvataan kertaerällä

Neuvottelutulokseen kuuluu myös kertaluontoinen korvaus lomarahaleikkauksesta. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa. Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.

Katso taulukon viimeisestä sarakkeesta, millainen korotus sinulle maksetaan kertaeränä.

Parannusta myös tekstikysymyksiin

Sopimus parantaa palkkojen lisäksi esimerkiksi perheellisten työntekijöiden asemaa. Palkallinen isyysvapaa pidentyi tällä sopimuksella. Lisäksi lapsen hoitovapaan ikärajaa nostettiin. Jatkossa ikäraja on 12 vuotta.

Lue lisää neuvotteluratkaisusta!