Siirry sisältöön

Kunta-alalle neuvottelutulos, ensimmäisen vuoden korotuksissa sekalinja

Kunta-alan sopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen keskiviikkona 8. helmikuuta. Uusi sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Ensimmäisen vuoden palkankorotus on sekalinjaa, toinen prosentuaalinen. Palkankorotukset noudattavat kierroksen aikana muotoutunutta yleistä linjaa. Lomarahaleikkauksen kompensaatioon saatiin ratkaisu. Alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt.

Kunta-alalla päästiin neuvottelutulokseen 8. helmikuuta. Uusi sopimus on kestoltaan 2 vuotta 2 kuukautta. Se on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.  Sopimuksessa sovittiin palkan korotuksista, jotka noudattelevat kierroksella syntynyttä, niin kutsuttua yleistä linjaa. Palkankorotuksissa on niin kutsuttu sekalinja eli osa korotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, osa euromääräisinä. Toisena sopimusvuonna korotukset ovat prosentuaalisia.

Alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt.

Palkankorotukset 1.5.2018

Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Korotukset vuonna 2019

Korotukset 1.1.2019: paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia liitekohtaisella perälaudalla.

Palkankorotukset 1.4.2019: yleiskorotus 1 prosentti.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan tärkeää on, että palkankorotuksiin saatiin myös euromääräinen korotus.

– Todella monelle liittomme jäsenelle euromääräinen korotus on kannattavampi korotusmuoto kuin prosentuaalinen korotus. Niemi-Laine toteaa.

Lisäksi sopimusalalle tulee pidempiaikainen palkkaohjelma, jossa tarkastellaan mies- ja naisvaltaisten alojen ansiokehitystä yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja pyritään tasoittamaan mies- ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä.

Lomarahaleikkausta korvattiin kertaerällä

Viimemetreillä neuvotteluja hiertäneeseen lomarahaleikkauksen kompensaatioon saatiin myös ratkaisu.  Tosin ratkaisu ei ole tällä nimikkeellä, vaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa. Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.

– Työnantaja palkitsee vihdoin kuntatyöntekijät siitä, että pienellä työntekijämäärällä on tehty hyvää ja tuloksellista palvelutyötä kuntalaisten eteen.

Sote-asioita ja työssäoppimista varten työryhmät

Tärkeitä työryhmiä tulee kaksi, niin kutsuttu sote-työryhmä ja työssäoppimista ja tarkasteleva työryhmä.

–  Olemme myös tyytyväisiä, että sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä saimme työryhmän, joka tarkastelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa ja sen parantamista.  Samoin tärkeä on työryhmä, joka parantaa työpaikkaohjaajien asemaa.

Sopimuksessa parannetaan myös perheellisten työntekijöiden asemaa. Palkallinen isyysvapaa pidentyi tällä sopimuksella. Lisäksi sairastuneen lapsen hoitamiseen tarkoitetun tilapäisen hoitovapaan ikärajaa nostettiin. Jatkossa ikäraja on 12 vuotta.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten päättävien elinten hyväksynnän.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus on Suomen suurin sopimusala. Sen piirissä on yli 300 000 palkansaajaa. Kunta-alan neuvottelut jatkuvat tämän jälkeen sopimusalakohtaisesti (tekninen henkilöstö, tuntipalkkaiset, opetusala ja lääkärit).

KVTES:n pääsopijajärjestöt:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Julkisen alan unioni JAU

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo

Kuntatyönantajat KT

Lisätietoja:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865

Tiedotteesta korjattu kirjoitusasua 8.2. kello 21.34.
Täydennetty kello 21.47 tiedolla henkilökohtaisen kertaerän suuruudesta.
Tarkennettu 9.2. klo 11.52 kuukausipalkka 2080 euroksi, johon saakka ensimmäinen palkankorotus maksetaan euroina.
Tarkennettu 12.2. klo 8.30 sairastuneen lapsen hotovapaa tilapäiseksi hoitovapaaksi,