Siirry sisältöön

Laki muuttui – vajaamielishoitajat eivät päässeet rekisteriin

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttui vuoden 2018 alussa. Kuntoutuksen ohjaajat kuuluvat nyt laillistettuihin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin, sen sijaan vajaamielishoitajia ei otettu rekisteriin.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan maaliskuun alussa 2016. Tuolloin sosiaalihuollon laillistettuihin ammattihenkilöihin otettiin sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Sosiaalityöntekijöillä on yliopistotutkinto ja sosionomeilla ja geronomeilla ammattikorkeakoulusta hankittu tutkinto.

Lisäksi Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä niille, jotka ovat suorittaneet AMK-tutkintoa edeltäneen opistotasoisen tutkinnon. Niitä ovat sosiaalikasvattaja (lähikasvattaja), sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja (kehitysvamma-alan ohjaaja), sosiaalialan ohjaaja ja diakoni.

Nimikesuojattuihin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin kuuluvat lain mukaan lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat. Lähihoitaja on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, ja kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat vanhempaa perua olevia koulutustasoisia tutkintoja.

Vajaamielishoitajia ei huolittu

Ammattihenkilölaki ei kattanut kaikkia sosiaalialan tutkintoja, ja niinpä sitä alettiin jo viime vuonna uudistaa.

– Siitä puuttuivat muun muassa kuntoutuksen ohjaajat ja vajaamielishoitajat. Lausuntokierroksella viime syksynä JHL vaati kummankin sisällyttämistä lain piiriin, kertoo ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen loppuvuodesta 2017. Vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaan kuntoutuksen ohjaajat (AMK) ovat laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Vajaamielishoitajia ei kuitenkaan otettu nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin. Riitta Vehovaara ei tiedä miksi, sillä sosiaali- ja terveysministeriö ei perustellut päätöstään.

– Sosiaalihuollon koulutus ei ole samalla lailla selkeästi rakentunut kuin terveydenhuollon tutkinnot. Vajaamielishoitaja on esimerkki vanhasta, jo 90-luvun alussa päättyneestä koulutuksesta, jonka paikkaa ei oikein tiedetä. Tämä voi olla yhtenä syynä, hän uumoilee.

Lue Motiivi 1/2018 lehdessä ilmestynyt artikkeli sosiaalihuollon ammattihenkilölaista 
(linkin takana ollut pdf-tiedosto päivitetty, virheellinen puhelinnumero korjattu)

(uutiseen lisätty asiasana ammattihenkilörekisteri 4.6.2018)