Siirry sisältöön

JHL:n jäsenet ylityökieltoon energia-alalla 1.2. alkaen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on päättänyt ylityökiellosta, joka koskee sähkö-, energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimusta noudattavia liiton työntekijöitä. Syynä työtaisteluun on työnantajaliittojen haluttomuus työehdoista sopimiseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL valvoo jäsentensä etua ja on päättänyt ylityökiellosta, joka koskee sähkö-, energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimusta noudattavia liiton työntekijöitä. Ylityökielto alkaa 1.2.2018 kello 06.00, ellei alalla synny uutta työehtosopimusta sitä ennen. Ylityökielto jatkuu toistaiseksi.

JHL tavoittelee ylityökiellolla alan sopimusneuvotteluiden nopeaa vauhdittamista tammikuun loppuun mennessä. JHL tavoittelee sopimusten syntymistä vielä tammikuun aikana.

Ylityökielto on laillinen toimenpide 1.2.2018 alkaen, kun sopimukseton tila alkaa. Työehtosopimus päättyy 31.1.2018.

Ylityökielto on pitkän harkinnan lopputulos

Sopiminen liittojen ja työnantajien välillä on ajautunut työnantajien ota tai jätä -tarjouksiksi. Energiateollisuus ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta tarjoavat neuvotteluesityksiä, joissa asioista ei sovita, vaan asiat siirretään paikallisesti ratkaistaviksi. Työnantajaliitot näkevät, että liittojen edunvalvonta ohitetaan parhaiten työpaikoilla, kun luottamusmiehiä painostetaan sopimaan asioista työnantajien etujen mukaisesti.

JHL on vastuullisesti pyrkinyt edistämään energia-alan työpaikkojen menestymistä ja liiketoimintakykyä. Nyt näyttää siltä, että vaihtoehdot neuvotella ja sopia ovat käymässä neuvottelupöydissä vähiin. Heikennysesitykset ja työnantajan tarjoama saneluvalta eivät ole oikea tapa korjata luottamusta ja ostovoimaa kohentuneessa taloustilanteessa. Energia- ja verkonrakennusyhtiöiden tuloskunto ja tulevaisuuden näkymät ovat hyvällä tolalla. Palkankorotuksille sekä työehtojen myönteiselle kehitykselle on tilaa, koska viimeiset neljä vuotta alalla on jaettu lähes nollakorotuksia.

Ylityökielto käytännössä

Ylityökiellon aikana kieltäydytään tekemästä säännöllisen työajan ylittävää työtä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, liukumia ei kerrytetä. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Jos varallaolon aikana tehty työ on lisä- tai ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja vika-ilmoitukset. Korjaustyöhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa, kun seuraava työvuoro saapuu työpaikalle. Vuoroluetteloita ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien.

Lisätietoja
Toimialajohtaja Håkan Ekström JHL, 040 828 2865, hakan.ekstrom@jhl.fi
Sopimustoimitsija Kari Lehtinen JHL, 050 566 1567, kari.lehtinen@jhl.fi