Siirry sisältöön

JAU: Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan kaikkien ammattitaitoa

Sosiaali- ja terveysalan turvallinen hoitoketju syntyy monien ammattilaisten yhteistyönä, alan sopimuksista neuvotteleva Julkisen alan unioni JAU muistuttaa.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut syntyvät eri alojen ammattilaisen yhteistyönä, Julkisen alan unioni JAU korostaa. JAU on julkisen alan neuvottelujärjestö, johon kuuluvat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Turvallisessa hoitoketjussa tarvitaan monialaista osaamista ja esimerkiksi laitoshuoltajien lähihoitajien ja sairaanhoitajien ammattitaitoa. Yhdessä nämä ammattilaiset turvaavat suomalaisille toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja hyvän hoidon. Jos jokin osa hoito- tai hoivaketjussa pettää, työntekijät uupuvat ja hoidon laatu heikkenee.

Julkisuudessa puhutaan paljon lääkäripulasta, mutta sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan paljon muitakin osaajia. Alalle voidaan houkutella uutta työvoimaa korostamalla moniammatillista tiimityötä.

– Työnantajien pitää arvostaa kaikkien hyvinvoinnin parissa työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

Naisvaltainen ala tarvitsee myös palkankorotuksia, koska varsinkaan kasvukeskuksissa työstä saatava palkka ei tahdo riittää elämiseen. Sosiaali- ja terveysalan tulevista työehdoista neuvotellaan parhaillaan. Julkisella alalla sopimusneuvotteluissa työntekijöitä edustaa Julkisen alan unioni JAU. Unioni hakee neuvotteluissa palkankorotuksia, joilla korjataan matalapalkkaisten työntekijöiden ostovoimaa.

– Työnantajien mielestä julkisen puolen palkankorotukset vaarantavat viennin ja kilpailukyvyn. Oikeasti Suomen talousnousun takana on kotimainen kulutus. Sote-alan työntekijät varmistavat työllään suomalaisten hyvinvoinnin ja työkyvyn. Heille pitää maksaa siitä kunnollista palkkaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.

Lisätiedot
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi