Siirry sisältöön

Yksityinen sosiaalipalveluala ja terveyspalveluala neuvottelupöydässä

Yksityinen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan neuvotteluosapuolet esittivät kuluneella viikolla neuvottelutavoitteensa. Sosiaalipalveluala jatkaa neuvotteluja 17. tammikuuta ja terveyspalveluala 25. tammikuuta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuivat torstaina 11.tammikuuta. Sekä työntekijäpuolen neuvottelujärjestöt että työnantajapuoli esittelivät omat tavoitteensa.

JHL:n tavoitteena on saada työntekijöiden ostovoiman turvaavat palkankorotukset sekä palkkaohjelma, jolla varmistetaan alan ansiokehitys ja kilpailukykyiset palkat. Tavoitteena on parantaa osa-aikaisten työntekijöiden asemaa ja korjata nollasopimuksiin liittyviä epäkohtia. JHL tavoittelee myös lukuisia muita parannuksia liittyen henkilöstön edustajien asemaan, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä työntekijöiden osaamiseen.

–  Työntekijä- ja työnantajapuolen tavoitteet olivat vielä varsin kaukana toisistaan, mutta neuvottelut etenivät hyvässä hengessä, toteaa JHL:n sopimustoimitsija Kalle Honkanen.

Työnantaja tavoittelee mm. koeajan enimmäisajan pidentämistä, paikallisen sopimisen helpottamista sekä sairausajan palkanlisien karsimista.

Työnantajapuolen käsitykset osa-aikatyöhön ja nollasopimuksiin liittyvistä epäkohdista sekä palkanmaksuvarasta poikkesivat reippaasti työntekijäjärjestöjen näkökulmista. Seuraava neuvottelutapaaminen pidetään keskiviikkona 17.tammikuuta.

Terveyspalvelualan neuvottelut  jatkuivat 10.tammikuuta

Terveyspalvelualaa koskevat työehtosopimusneuvottelut Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liiton kesken jatkuivat  keskiviikkona 10.tammikuuta.

Neuvotteluissa sekä työnantajapuoli että Terveyspalvelualan Unioni jättivät keskeiset tavoitteensa kirjallisina.

Unionin tavoitteita ovat muun muassa ostovoiman turvaavat palkankorotukset, osa-aikaisten työsuhdeturvan ja henkilöstön edustajien aseman parantaminen sekä työhyvinvointia lisäävät muutokset.

Seuraava neuvottelu pidetään 25. tammikuuta, jolloin tavoitteita käsitellään yksityiskohtaisemmin.

JHL kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin, jonka muodostavat seitsemän itsenäistä jäsenliittoa. Unioni edustaa jäsenliittojensa työntekijöitä terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa.

Seuraa sopimusneuvotteluiden etenemistä Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #työkuntoon. Lue myös tuoreimmat neuvottelu-uutiset ja tutustu liiton neuvottelutavoitteisiin.

Neuvottelu-uutiset

Lisätietoja: sopimustoimitsija Kalle Honkanen, 050 406 9313