Siirry sisältöön

JHL:n lausunto seurakunta- ja hautausalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

JHL:n mukaan työryhmä on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä valmistellessaan seurakunta- ja hauta- uspalvelualan ammattitutkinnon perusteita. Kaikissa tutkinnon osissa tulisi JHl:n mielestä mainita, että opiskelija noudattaa työlain- säädäntöä ja työturvallisuusohjeita.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua Opetushalli-tuksen laatimaan seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen.
Työryhmä on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä valmistaessaan seurakunta- ja hauta- uspalvelualan ammattitutkinnon perusteita.

JHL toteaa, että tutkinto on hyvin hautauspalvelupainotteista, vaikka seura kuntatyö pitää sisällään yhtälailla sekä vihkimis- että kastetilaisuuksia ja muita seura- kuntatyön toteuttamisen valmistelutehtäviä, esimerkiksi jumalanpalvelusten valmistelut.

JHL:n lausunto seurakunta_ ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteisiin