Siirry sisältöön

JHL:n lausunto mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteen luonnoksesta

JHL kiinnittää huomiota siihen, että työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyvät hyväksytyn suorituksen kriteerit tulisi kirjata perusteellisemmin ottamalla huomioon erityisesti työhyvinvoinnin laaja-alainen viitekehys.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua mielenterveys-
ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteen luonnoksesta. JHL toteaa seuraavaa:

Yleiset huomiot

Luonnos on varsin huolellisesti laadittu. JHL kiinnittää huomiota siihen, että työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyvät hyväksytyn suorituksen kriteerit tulisi kirjata
perusteellisemmin huomioiden erityisesti työhyvinvoinnin laaja-alainen viitekehys
eli yksilön itsensä ohella muun muassa työyhteisön, johtamisen, työn sisältöjen,
työympäristön ja osaamisen kehittämisen vaikutus yksilön kokemaan työhyvinvointiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Samaten työelämän lakien, säädös-
ten ja sopimusten tuntemuksen olisi syytä näkyä ammattitaitovaatimuksissa. Myös
ohjauksen taitojen tulisi olla kirjattuna tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksena,
sillä oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille myös opiskelijoiden
ohjaus tulee lisääntymään.

JHL:n lausunto mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteen luonnoksesta