Siirry sisältöön

Sote-festareiden avauspäivä: työsuhteet kuntoon, kahvit pimeässä ja tiukkaa sote-asiaa

Sote-festareiden ensimmäisenä päivänä 2.11. käsiteltiin monipuolisia kysymyksiä sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisista teemoista. Esillä olivat muun muassa lastensuojelu, sote-uudistus, henkilökohtaiset avustajat ja rajoittamistoimenpiteet. Kuuntele myös JHL:n ensimmäinen podcast!

JHL:n kolmannet sote-festarit käynnistyivät 2.11. JHL-opistolla. Ohjelmassa oli luentoja, keskusteluja ja työpajoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toi esille pitkän ja epävarman sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun. Niemi-Laine painotti, että työntekijöiden työsopimuksista ja -oikeuksista tulee pitää huolta muutosten keskellä. Valinnanvapaus ja yksityistäminen eivät saa lisätä silpputyötä ja nollatuntisopimuksia.

Niemi-Laine toivotti antoisia tietotaidon ja osaamisen vaihtamisen sekä vertaistuen festareita. Kuva: Anita Härkönen

Avajaisissa jaettiin Hyvissä käsissä 2017 -palkinto Kaija Kaskelle, joka työskentelee Länsi-Suomen diakonialaitoksen sotainvalidien neuvontapalvelussa Porissa.

Kaija Kaski. Kuva: Ulla Puustinen.

Lue lisää Hyvissä käsissä -palkinnosta täältä

Lapsiperheiden tasa-arvo ja lastensuojelun imago esillä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila käsitteli puheenvuorossaan muun muassa lapsiperheiden eriarvoistumista.

Perheissä, joissa on matalampi koulutustaso, kynnys kouluttautumiseen on korkeampi. Rohkaisua tarvitaan, sanoi Kurttila luennollaan.

Kurttila kysyi yleisöltä, pitääkö kouluruokailu säilyttää. Vastaus oli yksimielinen ”kyllä”. Kuva: Anita Härkönen.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Aija Puustinen-Korhonen luennoi lastensuojelun julkisuuskuvasta.

Puustinen-Korhonen kertoi lastensuojelun huonon imagon jarruttavan sekä asiakkaiden hakeutumista palveluun että sosiaalityöntekijöiden saamista alalle.

Puustinen-Korhosen mukaan julkisuudessa pitäisi päästä puhumaan myös siitä, miten lastensuojelu auttaa ja tukee perheitä. Lisäksi tarvittaisiin yhteiskunnallista keskustelua muun muassa perheiden eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta.  Täysin auki on erityisesti, miten valinnanvapaus edistää lapsen oikeuksia lastensuojeluun.

Puustinen-Korhonen ehdotti, että Lastensuojelun toimiala voisi aktivoitua omassa viestinnässään tuomalla lastensuojelun hyvää työtä sekä kehittämistä oma-aloitteisesti esille.

Taskuapu aina mukana

Kodeissa tehtävän työn turvallisuus oli yksi päivän aiheista. JHL on valmistanut taskuun sopivan työsuojeluoppaan, joka auttaa etenkin asiakkaan kotona työskenteleviä arvioimaan työolosuhteiden turvallisuutta. Opasta esiteltiin JHL:n sote-festareilla.

Taskuapu on erityisen tervetullut henkilökohtaisille avustajille, jotka työskentelevät usein yksin. Myös kotihoidon työntekijät ja omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat hyötyvä Taskuavusta.

Oppaasta löytyy muun muassa lyhyt Työturvallisuuskeskuksen ja muiden järjestöjen kanssa laadittu tsekkilista, joka on syytä käydä läpi työnantajan kanssa jo työsopimusta tehtäessä. Raksi ruutuun, kun työhön perehdyttäminen on tehty. Toinen raksi, kun olet tarkistanut, että työnantaja on huolehtinut työntekijän tapaturmavakuutuksesta, neuvoo JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja.

Rajoittamistoimien kirjaamisen kirjavat käytännöt

Yksi kehitysvamma-alaa eniten puhuttavista teemoista juuri nyt on kesäkuussa 2016 muuttunut laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Lain ja sen velvoitteiden esittely kiinnosti myös sote-festarien kävijöitä.

Lakia esitteli sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Alanko Etelä-Suomen aluehallintovirastoista.

Marja-Leena Alanko. Kuva: Ulla Puustinen.

Lain tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja vähentää heihin kohdistuvien rajoittamistoimien käyttöä, totesi Alanko.

Kentällä asia nähdään toisin: Jokaisen rajoittamistoimen kirjaaminen vie kohtuuttomasti työaikaa ja johtaa pahimmillaan kehitysvammaisten elämänlaadun heikkenemiseen.

Tunteet lain ja kirjavien kirjaamiskäytäntöjen äärellä kävivät kuumina.

Yksi ajankohtaisista aiheista oli sote-uudistuksen tilanne nyt. JHL:n erityisasiantuntija Minna Salminen muistutti, että tulevaisuudessa kansalaisten terveydenhoidosta maksamat maksut todennäköisesti nousevat. Maksujen tasosta ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Työsuhde kuntoon klinikalla ja kahvit pimeässä

Sote-festareilla oli puheenvuorojen ja keskustelujen lisäksi myös interaktiivista ohjelmaa.

Työsuhdeklinikalla sai käydä kysymässä työsuhteeseen liittyvistä aiheista JHL:n sopimustoimitsija Kalle Honkaselta. Klinikan vierailijoita askarruttivat muun muassa työntekijän irtisanominen lomautuksen aikana sekä keikkatyöntekijöiden asema.

Festareilla nähtiin taas suosittu Pimé Café, jossa sai kokeilla kahvittelua säkkipimeässä. Kahvila toteutettiin yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa, ja sekä oppaina että tarjoilijoina oli Näkövammaisten Keskusliiton henkilöstöä.

Kuuntele podcastista, millaista oli pimeässä kahvilassa!