Siirry sisältöön

JHL:n lausunto lääkealan perustutkinnon perusteen luonnoksesta

JHL kiinnittää huomiota siihen, että työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyvien sisältöjen tulisi läpäistä koko tutkinto.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua lääkealan perustutkinnon perusteen luonnoksesta. JHL toteaa seuraavaa:

Yleiset huomiot

Luonnos on varsin perusteellisesti ja huolellisesti laadittu. JHL kiinnittää huomiota siihen, että työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyvien sisältöjen tulisi läpäistä koko tutkinto, ja työkyvyn ylläpidon ohella pitäisi tuoda esiin myös työhyvinvoinnin laaja-alainen viitekehys eli yksilön itsensä ohella muun muassa työyhteisön, johtamisen, työn sisältöjen, työympäristön ja osaamisen kehittämisen vaikutus yksilön kokemaan työhyvinvointiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Myös ohjauksen taitojen tulisi näkyä tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksena, sillä oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille myös opiskelijoiden ohjaus tulee lisääntymään.

JHL:n lausunto lääkealan perustutkinnon perusteen luonnoksesta