Siirry sisältöön

JHL:n lausunto liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

JHL toivoo useita täsmennyksiä liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnokseen.

JHL toivoo useita täsmennyksiä työelämän/työntekijöiden näkökulmasta useisiin kohtiin. Tarkastelemme perusteluonnosta työssä tarvittavan osaamisen kannalta.

Tutkinnon muodostumiseen esitämme osaamisalojen perustamista, kuten laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 pykälä 6 sen mahdollistaa. Opiskelijalle on tärkeää ja motivoivaa, että hän tietää, mitä lähteä opiskelemaan ja mihin hän valmistuu.

Osaamisalat ohjaavat valitsemaan sellaisia tutkinnon osia, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin. Vaarana on, että nuori valitsee sellaisen yhdistelmän, ettei työllisty. Ensimmäisten yhteisten pakollisten tutkinnon osien aikana voi jo orientoitua itseään kiinnostavan osaamisalan suuntaan.

Esitämme myös usean esitetyn tutkinnon osan yhdistämistä, jolloin se mahdollistaa oman osaamisalan näkökulman huomioimista tutkinnon osaa suorittaessa. Esitämme osaamisaloiksi:

Kirjanpidon ja taloushallinnon osaamisala
Kirjastopalveluiden osaamisala
Myynnin ja markkinoinnin osaamisala
Logistiikka-alan osaamisala

Olemme huolissamme yleisen toimistoalan koulutuspolun puuttumisesta perustutkinnossa, erityisesti sihteeritaitojen ja digitaalisten taitojen osalta. Esimerkiksi julkisella sektorilla on vakiintuneet työtehtävät ja siellä tehdään paljon hallinnollista työtä.

JHL:n lausunto liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta