Siirry sisältöön

JHL Blogi: Onko ihan kaikki myytävänä – myös itsemääräämisoikeus?

Kun kuntien sosiaali- ja terveysalan palveluita kilpailutetaan, palvelun saajalla on harvoin mahdollisuutta vaikuttaa palvelun toteuttamiseen ja sisältöihin.

JHL:n edunvalvontalinjan sopimustoimitsija Veikko Lehtonen kirjoittaa JHL blogissa kilpailuttamisen vaikutuksista kunnan sosiaali- ja terveysalan palveluihin.

Lehtonen muistuttaa, että palvelun kilpailutuksella ja sen lopputuloksella on merkitystä monen sellaisen ihmisen elämään, joka ei välttämättä itse voi vaikuttaa saamaansa palveluun, hoitoon, tai asuinpaikkaansa. Vaikka vaikutusmahdollisuuksia olisikin, ei mielipidettä kysytä.

”Mikäli palvelun laatuun halutaan vaikuttaa, parhaiten se onnistuu silloin, kun kunta kuuntelee palvelun käyttäjää sekä tuottaa sen omana palvelunaan. Mikäli palvelu halutaan kuitenkin jostain syystä kilpailuttaa, tulisi vähintäänkin ottaa huomioon inhimilliset tekijät ja palvelun laatu. Hyvin usein kuntien julkisissa tarjoilukilpailuehdotuksissa todetaan, että laadun painoarvo kilpailutuksesta on noin 5 prosenttia ja hinnan painoarvo 95 prosenttia”, Lehtonen kirjoittaa.

Lehtonen korostaa, ettei palvelujen laatua saisi heikentää hinnan varjolla. Halvin vaihtoehto ei ole paras, ja todellisuudessa halvimman käyttäminen tulee usein kalliiksi, kun palvelujen laatu kärsii.

Kilpailuttaminen vaikuttaa palvelun saajan lisäksi myös työntekijään, joka työskentelee halvimmassa palveluntuottajassa.

JHL kohtaakin jatkuvasti tapauksia, joissa selkeästi jätetään noudattamatta laissa määrättyjä mitoituksia, eikä noudateta alalla yleissitovaa työehtosopimusta. Myös nollatuntisopimukset ovat räjähdysmäisesti kasvussa yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla.

Lue lisää JHL-blogista:  Onko ihan kaikki myytävänä – myös itsemääräämisoikeus?