Siirry sisältöön

JHL:n lausunto kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien luonnoksesta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua kaikille perus- tutkinnoille yhteisten ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien luonnoksesta. JHL toteaa seuraavaa:

Huippuosaajana toimiminen

JHL toteaa, että Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan kahden ensimmäisen ammattitaitovaatimuksen (Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään sekä Opiskelija osaa työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä) arviointikriteereissä työturvallisuus on nostettu esille vain oman ja työtiimin toiminnan näkökulmista. Arviointikriteeriksi tulisi lisätä myös asiakkaiden ja käyttäjien turvallisuuden varmistaminen.

JHL:n lausunto kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista