Siirry sisältöön

Alueryhmän tapaamisessa suunniteltiin Sisä-Suomen alueryhmätoimintaa

Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueryhmät tapasivat Jyväskylässä viikonloppuna. Viikonlopun tapaamisen tarkoituksena oli luoda yhteinen näkemys Sisä-Suomen alueryhmätoiminnasta ja –työskentelystä. Viikonlopun aikana keskityimme tulevaan ja haimme hyviä käytäntöjä joita vahvistetaan alueryhmän toiminnassa, kuitenkaan unohtamatta alueryhmän perustehtävää.

Kevään yhdistysten johdon päivillä sovimme alueryhmätoiminnan muutoksesta, että vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat maakuntaryhmäksi. Maakuntaryhmät päättävät keskinäisestä koordinaatiosta. Maakuntaryhmään sovelletaan alueryhmän taloudellisia ohjeita 2018 ja 2019. Vuoden 2019 aikana tarkastellaan maakuntaryhmien tulevaisuutta.

Alueryhmien tapaamisessa pohdimme maakuntaryhmien koordinaatiota. Tilaisuudessa myös todettiin, että maakuntaryhmä sanana saatetaan sekoittaa sote uudistukseen ja päätimme esittää, että maakuntaryhmät olisivat ylimenokauden alueryhmän jaostoja. Yhdistysten johdolle tullaan esittämään seuraavanlaista organisaatiota, seuraaviksi kahdeksi vuodeksi alueryhmätoimintaan.

Alueryhmälle tehtiin yhteistyössä myös toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu liiton toimintasuunnitelma luonnoksesta aihealueita ja painopisteitä. Alla on esitettynä alueryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueryhmät tapasivat Jyväskylässä.