Siirry sisältöön

JHL:n lausunto nollatuntisopimusten pelisääntöjä pohtineen työryhmän mietintöön

JHL:n mielestä tehokas tapa ehkäistä nollatyösopimuksista aiheutuvia ongelmia olisi työajan lakisääteinen vakiintuminen. Liiton mielestä työryhmän esitys on kaukana tällaisesta mallista ja se vähintäänkin vakiinnuttaa nykyisenlaisen nollatyösopimusten käytön, ja todennäköisemmin jopa lisää niitä.

Lausunnossaan JHL muistuttaa, että työnantaja ja työntekijä eivät ole tasavertaisessa neuvotteluasemassa työsopimuksesta solmittaessa. Työntekijä joutuu usein hyväksymään työnantajan ehdot sellaisenaan, jos hän ylipäätään haluaa tulla palkatuksi hakemaansa työpaikkaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pitkää sitoutumista lisätöiden tekemiseen, mitä JHL ei kannata.

Liitto ehdottaakin lausunnossaan, ettei lisätyöntekovelvoitteesta voitaisi sopia työsopimuksessa.

JHL:n lausunto nollatyösopimusten pelisäännöistä kokonaan