Siirry sisältöön

JHL:n lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien perusteista

JHL:n mielestä tutkinnon perusteiden kokonaisuus on oikeansuuntainen ja työelämän tarpeista lähetevä.

Tutkinnon rakenteessa JHL:n mielestä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan painopiste pitäisi kohdistua sairaanhoitotyössä toimimiseen. Vammaistyön osaamisalalla ensisijainen painotus pitäisi kohdistua vammaisen asiakkaan toimintakyvyn edistämiseen. Lisäksi JHL esittää huomioita useisiin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin.

JHL toivoo, että esittämämme muutokset ja täydennykset otetaan huomioon tutkinnon perusteiden laadinnassa.

JHL:n lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kokonaan