Siirry sisältöön

JHL:n lausunto ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

JHL on antanut lausunnon sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.

Lausunnossaan JHL esittää, että laillistettuihin ammattihenkilöihin lisätään:

1. kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
2. yhteisöpedagogi (kasvun ja kehityksen tukeminen suuntautumisvaihtoehto)

JHL esittää, että nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin lisätään:

3. vajaamielishoitaja
4. päivähoitaja

JHL:n lausunto kokonaisuudessaan

(Muokkaukset:
Uutiseen lisätty asiasana ammattihenkilörekisteri 4.6.2018.
Täsmennyksiä kieliasuun 18.6.2018)