Siirry sisältöön

JHL vaatii, että ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit saavat jatkossakin tehdä lastentarhaopettajan töitä

JHL vaatii, että sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajan työhön säilyy. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää muutoksia varhaiskasvatuksen koulutukseen ja päiväkotien henkilöstön rakenteisiin. Lisäksi Suomessa ollaan parhaillaan valmistelemassa varhaiskasvatuslain toista osaa, johon kuuluvat henkilöstön kelpoisuuksia ja henkilöstörakennetta koskevat määräykset.
­
– Ministeriön esittämät muutokset uhkaavat viedä lastentarhanopettajana työskenteleviltä sosionomeilta (AMK) oikeuden ammattiin, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiivistää JHL:n perhetapahtumassa Oulussa pitämässään puheessa.

Ministeriön ehdotukset perustuvat kesäkuussa julkaistuun Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 –selvitykseen. Tiekartta laadittiin kolmen hengen kokoonpanolla. JHL vaatii, ettei päätöksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksista muuteta yhden, suppean selvityksen perusteella.

– Suomessa toimii valtioneuvoston asettama varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, joka edistää varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä seuraa ja arvioi kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa. Neuvottelukunta ei ole tiekarttaa käsitellyt, Niemi-Laine ihmettelee.

JHL vaatii, että sosionomien osaaminen varhaiskasvatuksessa tunnustetaan, ja tarvittavat erikoistumisopinnot suorittanut sosionomi (AMK) voi jatkossakin työskennellä lastentarhanopettajana. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden antava sosionomin ammattikorkeatutkinto sisältää vähintään 60 opintopisteen verran varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Tutkintoon kuuluu myös didaktiikan opintokokonaisuus, joten sosionomin AMK-tutkinto antaa hyvän kelpoisuuden varhaiskasvatukseen.
­

– Sosionomit tuntevat myös lasten ja perheiden palvelut ja osaavat ohjata lapset ja vanhemmat palveluihin, joita perhe tarvitsee. Sosionomit pystyvät tarjoamaan perheille varhaista tukea ja tekemään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä varhaiskasvatuksessa.

JHL on jo aiemmin tuonut voimakkaasti esiin, että pedagogiikkaa toteutetaan monella tavalla koulutuspohjasta riippumatta. Vastakkainasettelun yliopistossa opiskelleiden lastentarhanopettajien ja ammattikorkeakouluissa samaan ammattiin pätevöityneiden sosionomien välillä on loputtava.

– Lapsen etua toteuttava varhaiskasvatus syntyy vain yhteistyöllä. JHL tahtoo, että varhaiskasvatusta kehitettäessä kaikkien siellä työskentelevien osaamista arvostetaan ja tuodaan tasa-arvoisesti esiin.

Lisätietoja:
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine
040 702 4772 / paivi.niemi-laine@jhl.fi