Siirry sisältöön

JHL:n lausunto koulutusreformiin, asiana opiskelijaksi hyväksymisen perusteet

JHL pitää erityisen tärkeänä SORA-alojen lisäämisen soveltuvuuskokeen piiriin.
Uudessa lainsäädännössä SORA-säädöksillä tarkoitetaan useisiin eri
lakeihin kirjattuja säädöksiä, joilla haetaan ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen
ja pyritään ennalta ehkäisemään ongelmien syntymistä. SORA-tutkinnot johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten
terveydestä ja turvallisuudesta.

SORA-alojen opiskelijoiden soveltuvuuskokeen tulee perustua valtakunnallisiin Opetushallituksen laatimiin tehtäviin, jotta mielivaltaisuus opiskelijaksi ottamisessa pystytään estämään ja luomaan tasavertainen ja oikeudenmukainen tarkastelu.

JHL:n lausunto kokonaan