Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esitykseen luonnos laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry edustaa laaja-alaisesti vammaispalvelualalla työskenteleviä työntekijöitä, niin kehitysvamma-alan kuin henkilökohtaisen avun piirissä työskenteleviä. Edustamme laajimmin vammaisalalla työskenteleviä työntekijöitä ja esimerkiksi henkilökohtaisen avun piirissä olemme ainoa ammattiliitto, joka on neuvottelemassa kaikissa alalla sovellettavissa työehtosopimuksissa.

Uuden vammaispalvelulain on tarkoitus yhdistää kaksi lakia vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Lain tarkoituksena on toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertai-suutta ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat henkilön yhdenvertaisuuden saavuttamista.

JHL pitää lakiuudistuksen lähtökohtaa hyvänä ja kannatettavana. Lakiluonnoksessa on paljon hyviä parannuksia ja selkeytyksiä voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna ja tämän vuoksi on hyvä jos lain valmistelu etenee ripeästi. Huolestuttavaa on kuitenkin lakiluonnoksessa olevat useat viittaukset lainsäädäntöihin, joita ei vielä ole olemassa, vaan myös ne ovat valmistelun alla. Esimerkkinä voi todeta nykyisen kehi-tysvammalain kirjaukset rajoitustoiminpiteistä, jotka on lakiesityksen mukaan tarkoitus korvata kirjauksilla tulevaan itsemääräämisoikeuslainsäädäntöön. JHL:n mielestä on tärkeää ottaa huomioon, että lainvalmistelut kulkevat käsi kädessä tai muutoin on rakennettava turvalliset siirtymäajat.

JHL on lausunnossaan nostanut esille erityisesti vammaisen henkilön henkilökohtai-seen apuun liittyviä kehittämistarpeita sekä jatkovalmistelua varten pohdittavaksi myös alaan liittyvän monialaisen erityisosaamisen turvaamista.

Lue JHL:n lausunto hallituksen esitykseen uudesta vammaispalvelulaista.