Siirry sisältöön

JHL:n lausunto valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen vaikutukset henkilöstön asemaan ja koulutukseen

JHL ei kannata laajaan valinnanvapausmalliin siirtymistä yleensä eikä etenkään tällä aikataululla. Hallitusohjelmassa päätetty sosiaali- ja terveyspalvelujen etenemisjärjestys olisi hyvä aikataulultaan ja riskien hallinnan suhteen.

Työpaikat ja työsuhteen ehdot pirstaloituvat ja heikkenevät esitetyssä mallissa. Henkilöstön asemaan tulee monia epävarmuustekijöitä, jotka kulminoituvat hajautettuun malliin, epävarmoihin työsuhteisiin ja palkkauksen sekä muiden työsuhteen ehtojen tasoon.

Epävarmuus ja uusi työmarkkinamalli syntyy siitä, että yhä useampi sosiaali- ja terveyspalvelualan ammattilainen ja tukipalvelutyöntekijä siirtyy joko yksityisesti tai julkisesti omistettuihin yhtiöihin.

Yhtiöillä tulee olla lakiin kirjattu velvollisuus kouluttaa henkilöstöä ja niille tulisi asettaa esitettyä laajempi vaatimus pysyvistä työsuhteista. Asiakkaiden vuodeksi tekemä valinta ei saa olla määräaikaisen työsuhteen kriteeri, vaan yritysten on kannettava vastuu ja riski henkilöstön asemasta.

Tukipalveluja tuottavien ammattilaisten rooli on uudistuksessa kaikkein epävarmin. Houkutus tukipalvelujen kilpailuttamiseen tullee lisääntymään, mikä näkyy nopeasti lisääntyneinä työmäärinä muun henkilöstön harteilla ja toisaalta lisääntyneinä kuluina, kun sairauspoissaolot lisääntyvät ja esimerkiksi ruokahuollon ja siivouksen laatu heikkenee. Lakiin on kirjattava selkeästi se, että kunnat ja maakunnat voivat yhdessä omistaa tukipalvelujen in house-yhtiöitä, jotka tuottavat laajasti kilpailuttamatta palvelua alueen kunnille ja maakunnalle.

Kaikissa yhteyksissä on huolehdittava henkilöstön asemasta niin, että henkilöstöllä säilyy yksi selkeä työnantaja, joka vastaa kaikista velvoitteista ja selkeästä työnjohdosta.

JHL:n lausunto valinnanvapaudesta ja sen vaikutuksista henkilöstön asemaan kokonaan