Siirry sisältöön

Siirtymämaksu turvaa sote-uudistuksessa eläkkeet

Reformiministeriryhmä ilmoitti tänään, että eläkejärjestelmien välille tulee määräajaksi siirtymämaksujärjestely. Sen tarkoituksena on lieventää siirtymisten vaikutuksia työeläkejärjestelmien rahoitukseen. Siirtymäkauden järjestely on tarpeen, sillä sote-uudistus ja erityisesti valinnanvapaus siirtävät työntekijöitä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Siirtymiset vaikuttavat julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitukseen.

Siirtymäajan järjestely on voimassa vuosina 2019–2025. Järjestelyllä pyritään rajoittamaan sote-uudistuksesta johtuvia muutoksia julkisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän rahoituksessa.

Siirtymämaksua maksetaan käytännössä niistä työntekijöistä, jotka siirtyvät sote-uudistuksessa toisen eläkejärjestelmän piiriin. Siirtymämaksun suuruus on 4,6 prosenttia siirtyneiden palkkasummasta. Siirtymämaksua maksaa eläkejärjestelmä, jonka piiriin työntekijä siirtyy.

Työntekijöiden aiemmin karttunut lisäeläketurva säilyy siirtymäkauden ajan.

-JHL:lle järjestely on merkittävä, mutta ei täydellinen. Olemme vaatineet, että eläkevastuista ja niiden rahoituksesta on sote-uudistuksessa pidettävä kiinni. Maan hallitus on nyt tämän luvannut. Ongelmia on toki siinä, että vuoden 2025 jälkeen tätä turvaa ei ole. Joten töitä meille edelleen tämänkin osalta riittää, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Työeläkejärjestelmien uudistamisen osalta työnsä aloittaa uusi työryhmä lähiaikoina. Se selvittää julkisen ja yksityisen eläkejärjestelmien yhdistämismahdollisuuksia sekä Kevan asemaa.

-JHL:n mielestä tässä ryhmässä on tärkeää pitää huoli siitä, että annetusta eläkelupauksesta pidetään kiinni. Työntekijöiden eläkkeitä ei saa heikentää, Niemi-Laine muistuttaa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
johdon neuvonantaja Keijo Karhumaa, 040-525 7852