Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelevät ja kausi-influenssarokotukset

Työnantajat ovat alkaneet kertoa päiväkodissa työskenteleville, että imeväisikäisten kanssa työskentelevien päivä-, lasten- ja lähihoitajien olisi otettava influenssarokotus. Työnantajat ovat vedonneet uuden tartuntatautilain 48 §:ään. JHL on tarkastanut asian THL:n asiantuntijalääkäriltä Ulpu Elonsalolta, joka työskentelee THL:n rokotusohjelmayksikössä. Tartuntatautilain pykälä 48 ei koske päiväkoteja, koska päiväkodit ja varhaiskasvatuksen muutkin toimintamuodot ovat sivistystoimen alaisia. Tartuntatautilain 48 § koskee vain sosiaali- ja terveyshuollon asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä henkilöitä. Tartuntatautilain 45 § käsittelee työturvallisuuslain mukaisia työntekijän suojaksi annettavia rokotuksia.

Työelämän rokotukset

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan tulee tarkkailla ja arvioida työympäristön vaaroja ja haittoja ja ryhtyä toimiin niiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Tässä työnantajan on tarvittaessa käytettävä apuna työterveyshuollon ammattihenkilöitä.

Työhön liittyvien vaarojen vuoksi annettavat, kansallisen rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotukset kuuluvat työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaiseen, työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon.

Työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto

Päiväkodissa työskentelevälle kyllä suositellaan influenssarokotusta heidän oman suojansa takia, sillä päiväkoti-ikäiset lapset ovat hyviä influenssan tartuttajia.

Lisää tietoa työelämän rokotuksista  THL:n sivulta Työelämän rokotukset

Lisätietoja: sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, minna.pirttijarvi@jhl.fi, gsm 0400 885 017