Siirry sisältöön

Tulevat työelämän muutokset vaativat liitolta ketteryyttä palveluketjunsa uudistamisessa

Liittojohtoehdokkaiden piinapenkki Jämsässä 22.5.2017.

Liiton tulevan johdon ehdokkaiden piinapenkki kokosi kesäisestä säästä huolimatta Jämsän Himokseen 22.5. kolmisenkymmentä innokasta aktiivia tenttaamaan puheenjohtajaehdokkaita Håkan Ekströmiä ja Päivi Niemi-Lainetta ja toimialajohtajaehdokkaita Teija Asara-Laaksosta, Anne Karjalaista ja Minna Salmista.

Ehdokkaiden lyhyiden esittelypuheenvuorojen jälkeen päästiin yleisökysymysten pariin. Kysymysten perusteella keskustelu tiivistyi kolmeen asiaan; johdon työskentelyyn, toiminnan painotuksiin ja tulevaisuuden palvelukyvyn turvaamiseen.

Johdon työskentelyn osalta ehdokkaat olivat liikuttavankin yksimielisiä siitä, että puheenjohtaja ja toimialajohtajat muodostavat yhtenäisen ja tiiviin tiimin. Puheenjohtajan roolissa nähtiin jonkin verran painotuseroja. Toisaalta puheenjohtajalla tulisi olla strateginen johtaminen näpeissä, jonka tärkein ominaisuus on pystyä strategisesti johtamaan osaavia johtajia. Toisaalta taas puheenjohtajalta odotettiin vahvaa edunvalvontaosaamista, jonka edellytetään osallistuvan vahvasti jäsenten etujen puolustamiseen niin neuvottelutoiminnassa, kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostoissakin.

Ehdokkaiden keskustelussa nostettiin esiin myös näkökulma, jonka mukaan JHL:n tulee haastaa päättäjiä kokonaisvaltaisessa yhteiskunnan kehittämisellä, sillä esimerkiksi työmarkkinoille tulevien nuorten työllisyysongelmaa ei poisteta pelkästään neuvottelupöydissä.

Toiminnan painotuksissa esille nousivat edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja työelämän muutoksen hallinta. Edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen painotukset vaihtelivat jonkin verran, mutta punaisena lankana tuntui olevan se, että ne täydentävät toisiansa. Molemmilla toimilla valvotaan jäsenten etuja.

Edessä oleva maakunta- ja sote- uudistuksen katsottiin edellyttävän liitolta ketteryyttä laittaa järjestörakenteensa sellaiseen kuntoon, että jäsenten edunvalvontaketju on palvelukykyinen myös uudistusten tullessa voimaan. Edunvalvonnallisesti pidettiin tärkeänä myös sitä, että sopimusrakenteet saadaan uudistettua siten, että jo ensi talven neuvottelukierroksella voidaan neuvotella asioista, jotka tulevat ajankohtaiseksi maakunta- ja sote- uudistuksen myötä.

Ehdokkaat kertoivat myös, että uuden strategian mukainen eri toimintojen uudelleen arviointi on useilla aloilla käynnissä ja että tulevaisuudessa tullaan huolehtimaan palvelujen kohdentamista juuri sinne missä tarve on suurin.

Parituntinen keskustelu oli kokonaisuudessaan hyvin maltillista ja yhteisiä näkemyksiä oli niin paljon, jotta kaikkien ehdokkaiden voida katsoa olleen valmistelemassa samaa JHL:n strategiaa tuleville vuosille. Tosin pienoinen väittelyn poikanenkin havaittiin aivan tilaisuuden päätteeksi yleisön ja ehdokkaiden kesken paikallisen sopimisen laajentamisesta. Sekin tosin sammui havaintoon, ettei kukaan kannatakaan paikallisen sopimisen laajentamista.

Tilaisuuden järjestivät JHL:n Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluetoimistot.

Johtajatentti 22.5.2017 Johtajaehdokkaat olivat yksimielisiä liiton tulevaisuuden linjauksia. Vasemmalta tilaisuuden juontanut aluepäällikkö Nina Heikkilä, puheenjohtajaehdokkaat Håkan Ekström ja Päivi Niemi-Laine ja toimialajohtajaehdokkaat Teija Asara-Laaksonen, Minna Salminen ja Anne Karjalainen.