Siirry sisältöön

JHL:n Ekström: Maakuntien rakentamiselle rauha ja rahaa

Tulevat maakunnat organisoivat toimintaansa puutteellisen rahoituksen turvin. Lakipaketti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja organisoinnista on vielä valiokuntien käsittelyssä, mutta valmistelua tehdään sadoissa työryhmissä tuhansien ihmisten voimin.

– Hallitus ei ole monista esityksistä huolimatta tarjonnut valmistelulle juuri minkäänlaista rahoitusta, vaikka se on laittanut kuntien ja maakuntien valmistelijat eri henkilöstöryhmissä koville. Valtion on rahoitettava maakuntien valmistelua ja annettava niille riittävä aika organisoitua järkevällä tavalla, muistuttaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström.

Hallitus lanseerasi

kehysriihivalmistelun yhteydessä pilottihankkeet, joiden on tarkoitus saada valinnanvapausmalli liikkeelle. Pilottien porkkanaksi varattiin 100 miljoonan euron rahoitus. Ekström näkee piloteissa useita ongelmia.
– Malli sisältää merkittäviä riskejä niin kunnille kuin tuleville maakunnillekin. Ensinnäkin valinnanvapauden perustuslaillinen tarkastelu on tekemättä ja toisaalta vaikutusten arviointi on asiantuntijoiden ja lainsäädännön arviointineuvoston mukaan puutteellinen.Ongelmallista on myös se, että aikataulu valinnanvapauden toteuttamiselle olisi ilman pilottejakin liian tiukka. Kunnat ja kuntayhtymät käynnistäisivät ja toteuttaisivat pilotit, vaikka eivät tule olemaan sote-järjestäjiä enää 2019 alussa. Ekström toivoo järkeä valmisteluun ja sen rahoitukseen.

– Olisi järkevämpää, että maakunnat rakennetaan nyt rauhassa ja ne aloittavat organisoiduttuaan valinnanvapauden siinä laajuudessa, kuin se maakunnissa katsotaan järkeväksi. Pilotteihin varattu rahoitus pitää suunnata maakuntien valmisteluorganisaatioille.

Nyt mahdollisesti

käynnistettävien pilottien väestöpeittovaatimus on niin suuri, että se käytännössä tarkoittaa koko maakunnan siirtymistä valinnanvapauteen vailla kunnollista riskiarviota ja valmistelua. Samalla syntyy uusia neuvottelu- ja sopimusvelvoitteita, jotka lisäävät hallintoa. Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmien rakenteiden kehittämisen näkökulmasta asia ei olisi ongelmaton. Lisäksi käytännössä vain nykyiset kuntayhtymät voisivat olla valmiita tähän ryhtymään, mikä on osaltaan epätasa-arvoista.

alt-teksti
Tältä näyttää Motiivi-lehden päänäkymä. Havainnekuvassa kuvitteellisia artikkeleita.

Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Riskinä on, että tietoja päätyy julkisuuslain ulottumattomiin.
– Uutta lainsäädäntöä ei julkisuuslain noudattamisen suhteen vielä ole eli demokraattinen ohjaus heikkenee ilman, että siitä ehditään tehdä kunnollista analyysia. Tämä ei voi olla näkymättä lopputuloksessa heikennyksenä nykyiseen järjestelmään, päättää Ekström.

Lisätietoja: Håkan Ekström, p. 040 828 2865

Sähköiset palvelut_ JHL_Tiekartta_2016_Loppuraportti

Testitiedosto