Siirry sisältöön

JHL:n lausunto tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämisestä

Virkanimikkeiden osalta JHL kannattaa nimikkeiden yhtenäistämistä. Hallintojohtajan, -päällikön ja -sihteerin nimikkeet ovat jo monin paikoin vakiintuneet. Yksikön koko vaikuttaa siihen mitä nimikettä milloinkin käytetään. Nimikkeet voisivat olla samat kautta tuomioistuinsektorin.

Kelpoistuusvaatimusten osalta JHL kannattaa sitä, että hallintojohtajan ja -päällikön kelpoisuusvaatimuksena olisi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sen sijaan hallintosihteerin kohdalla ei välttämättä tulisi olla kelpoisuusvaatimusta.

Hallintojohtajan ja -päällikön asemaan työnantajavirkamiehenä JHL haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tuomioistuinlaitoksessa on yli 50 työnantajavirkamiestä kun oikeushallinnon muilla sektoreilla on vain muutamia. Ovatko virastot niin erilaisia tuomioistuimissa kuin muilla sektoreilla, että tämä on perusteltua?

Mitä asioita päällikkötuomari voisi delegoida hallintoväelle, tässä asiassa JHL korostaa, että  vastuunjaon on oltava selkeä.

Hallinnollisten tehtävien keskittämisessä JHL toteaa, että kaikkia yksiköitä koskevia tehtäviä voidaan keskittää, mutta onko se järkevää, onkin toinen asia. Liiton mielestä hallintorakennetta tulisi määritellä työtehtävien tarpeen mukaisesti.

JHL:n lausunto tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämisestä kokonaan