Siirry sisältöön

JHL:n lausunto yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointiin

JHL:n mielestä lakimuutos on etäännyttänyt yliopistoyhteisöä monella tapaa päätöksenteosta. Tätä ei liiton mielestä voida pitää tarkoituksenmukaisena lakiuudistuksen tavoitteiden ja toimivan johtamisjärjestelmän kannalta.

Arvioraportin mukaan kollegion rooli on jäänyt epäselväksi ja jäsentymättömäksi. JHL pitää tärkeänä kollegion painoarvon lisäämistä päätöksenteossa ja kollegion aseman selkeyttämistä jatkossa.

Lakimuutoksella on ollut negatiivisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Yliopiston muun henkilöstön työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon yliopistolaki on vaikuttanut heikentävästi. Lisäksi muu henkilöstö kokee johdon tavoin, että työn kuormittavuus on lisääntynyt. Henkilöstö kokee myös aiempaa enemmän epävarmuutta työpaikkojen pysyvyydestä.

JHL:n mielestä yliopistolakia on muutettava, että yliopistoyhteisön osallistumismahdollisuudet paranevat. Henkilöstön ja kollegion tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa on vahvistettava. Erittäin keskeistä on myös löytää tehokkaat keinot yhteistoiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.

JHL:n lausunto yliopistolakimuutoksen vaikutuksista kokonaan