Siirry sisältöön

JHL:n lausunto työvoimapalvleujen alueellisesta kokeilusta

JHL ehdottaa, että hallitus ei anna kaavailemaansa lakiesitystä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesti tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Mikäli kunnilla tulee olemaan rooli uudessa työvoimapalvelujen kokonaisuudessa vuoden 2019 jälkeen, silloin kokeilu voi olla järkevää toteuttaa vapaaehtoisten kuntien voimin. Joka tapauksessa kokeilun vaikutusten arviointi jää helposti vajaaksi ja toisaalta vaikuttavuudella ei ole kovin suurta merkitystä, mikäli kuntien roolia ei tunnisteta tulevassa kasvupalvelumallissa.

Liitto ehdottaa, että voimavarat käytettäisiin nyt TYP-toimintamallin (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvleu) kehittämiseen niin, että se olisi pohja vuoden 2019 alusta aloittavalle kasvupalvelumallille.

JHL:n lausunto työvoimapalvelujen alueellisesta kokeilusta kokonaan