Siirry sisältöön

JHL:n lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista

JHL:n mielestä tutkinnon perustetyöryhmä on tehnyt hyvää työtä kootessaan osaamistarpeita tutkinnon osiksi ja osaamisaloiksi. On erityisen tärkeää, että osaamisalat/tutkintonimikkeet on saatu perusteisiin, koska ne ohjaavat tutkinnon suorittamiseen ja ammatillisen osaamisen kokoamiseen työn osaamistarpeista lähtevänä.

Liiton mielestä perustetyöryhmän tulisi mielellään vielä kasata samantyyppiset tutkinnon osat yhdeksi tutkinnonosaksi, jolla poistetaan päällekkäisten osaamisten osoittaminen ja saadaan todella esitettyjä osaamispisteitä täyttäviä tutkinnon osia. Vaarana on, että samantyyppistä osaamista vaativia osia valitaan erillisinä, jolloin henkilökohtaistamisen myötä ei osaaminen lisäänny osaamispisteiden osoittamalla tavalla.

JHL:n lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista kokonaan