Siirry sisältöön

JHL:n lausunto tuomioistuinlain muuttamisesta

Lausun­nossaan JHL korostaa henkilöstön asemaa muutoksessa, johtamisen, työhyvin­voinnin ja työturvallisuuden parantamisen tärkeyttä.

JHL on sitä mieltä, että mitä paremmin henkilöstö otetaan mukaan muutosten valmisteluun ja toteu­tukseen, sitä paremmin muutoksiin on mahdollisuus sitoutua. Parhaimmillaan yhteistoiminta on liiton mielestä johtamisen työväline ja se toivookin, että eduskunnan lakivaliokunta päätöksessään edellyttää oikeusministeriötä toteuttamaan muutokset yhteistoiminta­lain hengen ja tarkoituksen mukaisin toimin organisaation eri tasoilla.

JHL:n lausunto tuomioistuinlain ja eräidenmuiden lakien muuttamisesta kokonaan