Siirry sisältöön

Tuottavuus kasvaa panostamalla työhyvinvointiin

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine herättelee maan hallitusta kiinnostumaan työelämän laadusta. Kysymys on jopa miljardeista euroista.

Niemi-Laine muistuttaa, että työhyvinvoinnin ja talouden välisiä suhteita tutkineet asiantuntijat ovat jo pitkään kertoneet, että työhyvinvoinnilla on miljardiluokan vaikutuksia talouteen. Lisäpanostus työhyvinvointiin pidentää työuria ja elvyttää taloutta.
– Työpaikoilta löytyy  paljon esimerkkejä siitä, kuinka työn, työolojen ja työhyvinvoinnin kehittäminen yhteistoiminnallisesti on tuonut merkittäviä säästöjä työnantajille, Niemi-Laine huomauttaa.
– On arvioitu, että työhyvinvointiin panostettu euro voi tuoda jopa kuusinkertaisen tuloksen työnantajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto kuvaa asiantuntijoiden kanssa laaditussa raportissaan ”Menetetyn työpanoksen kustannus” (2014), kuinka sairauspoissaoloista, sairaana työskentelystä, työkyvyttömyydestä, työtapaturmista, ammattitaudeista ja terveydenhoidosta aiheutuu kansantalouden menetystä vuodessa yhteensä 24 miljardia euroa; kaksi miljardia euroa joka kuukausi. Samansuuntaisesti Työterveyslaitoksen emeritusprofessori arvioi vastikään, että työpahoinvoinnista syntyy vähintään 25 miljardin vuosittaiset kustannukset.

Eläkelaitos Kevan mukaan työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset kuntasektorilla ovat keskimäärin lähes 11 prosenttia organisaatioiden palkkasummasta. Kevan asiantuntija on laskenut , että jos kaikki organisaatiot olisivat kustannustehokkaimman organisaation tasolla, säästyisi vuosittain 534 miljoonaa euroa. Todellinen säästöpotentiaali on vielä suurempi, koska tehokkaimmallakin organisaatiolla on varaa parantaa työkykyjohtamista.

Sote-uudistus näytön paikka

Niemi-Laine painottaa että sote-uudistus tuo valtavat haasteet henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiselle.
– Missä kunnossa henkilöstö kohtaa suuret muutokset? Kevan uusin kunta-alan työhyvinvointikysely (2016) sekä tuoreimmat Kunta10-tutkimukset (2017) osoittavat, että etenkin sote-aloilla kuntahenkilöstön työkuormitus on jo nyt osittain kohtuuttomalla tasolla.
– Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa muutostilanteissa. Taito johtaa ihmisiä ratkaisee muutoksen onnistumisen.  Näihin kysymyksiin tulee paneutua suurella vakavuudella osana muutoksen läpivientiä.

Menettelytavat vaikuttavat oikeudenmukaisuuden kokemukseen, joka puolestaan heijastuu henkilöstön hyvinvointiin ja työn hallinnan tunteeseen.
– Työhyvinvoinnin parantaminen tukee tehokkaasti sote-uudistuksen onnistumista, Niemi-Laine kiteyttää.

Niemi-Laine puhui Pohjoisen työmarkkinaseminaarissa torstaina Oulussa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772
Neuvottelupäällikkö Anne Mironen 040 7186 421