Siirry sisältöön

JHL:n lausunto käräjäoikeusverkoston kehittämisestä

Oikeusministeriö on 31.3.2016 asettanut hankkeen käräjäoikeusverkoston kehittämi­seksi (asettamispäätös, OM 3/31/2016). Hankkeen tehtävänä on valmistella ja toi­meenpanna käräjäoikeusverkoston rakenneuudistus siten, että se tulee voimaan vii­meistään vuoden 2019 alusta lukien.

JHL korostaa lausunnossaan henkilöstön asemaa muutoksessa, johtamisen sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamisen tärkeyttä.

 JHL:n lausunto käräjäverkoston kehittämisestä kokonaan

Kutsu kuulemistilaisuuteen