Siirry sisältöön

JHL:n lausunto ammatillisen koulutuksen lakiluonnokseen

JHL suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta. Epäselväksi on jäänyt se, mikä on ammatillisen reformin perimmäinen koulutuksellinen tarkoitus ja tavoite? Liiton mielestä luonnokseen on jäänyt paljon kielellistä epätarkkuutta, tulkinnanvaraisia ilmaisuja ja keskeneräisiä ajatuksia ja lauseita, mitkä jo sinällään saattavat johtaa virheellisiin tulkintoihin ja erilaisiin johtopäätöksiin.

Hyvänä JHL pitää OKM:n ja OPH:n tehtäväjakoa, joka liittyy tutkintorakenteen kehittämiseen.

SAK:n lausuntoon JHL yhtyy siten, että työelämän tulee olla mukana ammatillisten tutkintojen kehittämistyössä: ”Tutkintojen perustetyöryhmät, niiden työskentelytavat sekä uudet työelämä-toimikunnat yhdessä osaamisen ennakointifoorumien kanssa tu-lee kytkeä osaksi ammatillisten tutkintojen kehittämistä sekä tut-kintojen ja tutkinnon osien perusteiden uudistamista.”

Liitto kannattaa koulutusaloista luopumista, sillä työelämän näkökulmasta katsottuna jaottelu ei mene osaamistarpeiden mukaisesti. Liitto pitää myös tärkeänä jatko-opintokelpoisuuden säilymistä.

Huolissaan JHL on siitä, vaikuttaako kaikkien tutkintojen vapauttaminen kaikille koulutuksen järjestäjille tutkintojen sisällölliseen laatuun. Toteutuuko esimerkiksi kaikilla koulutuksen järjestäjillä sekä taloudelliset resurssit että riittävä osaaminen järjestää laadukasta ammatillista koulutusta. Samaan aikaan, kun ollaan vähentämässä opetushenkilöstöä, pitäisi olla lisää opetusresursseja varmistamassa työpaikalla oppimista.

JHL:n lausunto ammatillisen koulutuksen laista kokonaan