Siirry sisältöön

JHL:n lausunto pelastustoimen järjestämisestä

Pelastustoimi aiotaan järjestää uudelleen osana maakuntauudistusta. Suomi jaetaan siinä 18 maakuntaan, joille annetaan sosiaali- ja terveystoimen tehtävien lisäksi 21 muuta tehtävää, mm. pelastustoimen tehtävät. Pelastustoimen järjestämisvastuu on hallituksen esityksessä ehdotettu annettavaksi 5 maakunnalle, joilla on erityisvastuualueena järjestämisvastuu mm. ensi- ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Pelastustoimen kehittäminen on kannatettavaa, mutta JHL:n mielestä järjestämisvastuun siirtäminen viidelle maakunnalle ei ratkaisuna toimi. Liiton mielestä järjestämisvastuu pitäisi osoittaa samoille 12 maakunnalle, jotka vastaavat ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä. Käytännössä pelastustoimi hoitaa lähes kaikki välittömät ensihoitotehtävät koko Suomen alueella, jotka ovat kiinteästi yhteydessä laajaan päivystykseen.

JHL huomauttaa myös, että pelastustoimen koulutusjärjestelmästä ei saa tulla sellainen, että aiheuttaa kenellekään esteitä edetä uralla tai kehittyä tehtävissä. Sopimuspalokuntajärjestelmän kehittäminen ei saa ajaa oman järkevästi organisoidun toiminnan edelle. Liitto muistuttaa, että pelastustoimea ei voi kehittää ensisijassa talouden tunnuslukujen valossa.

Lausunnossaan liitto korostaa myös sitä, että kaikissa alaa koskevissa muutoksessa on noudatettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöpoliittisten periaatteiden on kohdeltava samalla lailla sekä virkasuhteista että työsopimussuhteista henkilöstöä. Uudistus ei saa johtaa nykyistä laajempiin työssäkäyntialueisiin.

JHL:n lausunto pelastustoimen järjestämisestä kokonaan