Siirry sisältöön

JHL:n lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa ammatilliseen koulutukseen 190 miljoonan euron säästöt vuodesta 2017 lukien, mikä tarkoittaa pysyvää leikkausta rahoituksesta.

– Kun otetaan huomioon aikaisempien vuosien jo tehdyt säästöt, nyt tehtävät säästöt eivät voi olla vaikuttamatta yleiseen ammatillisen osaamisen kehittymiseen, JHL toteaa lausunnossaan.

Liitto toteaa, että koulutuksenjärjestäjät tulevat priorisoimaan nuorisokoulutuksen etusijalle, jolloin aikuisten uuteen ammattiin tai työnteon yhteydessä opiskelevien mahdollisuudet kouluttautua heikkenevät.

JHL:n mielestä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien pysyvien leikkausten määrää on kohtuullistettava ja jaksotettava usealle vuodelle.

JHL ottaa kantaa myös kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin koulutuksessa.

JHL:n lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta kokonaan