Siirry sisältöön

JHL:n lausunto valinnanvapauden laajentamisen valmistelusta

Osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. JHL on ottanut kantaa valmisteluun. Liiton mielestä valinnanvapaus on toteutettava harkitusti, suppealla palveluvalikoimalla. Suppeassakin mallissa valmistelun on liiton mielestä edettävä asteittain. Alustavissa luonnoksissa esitetään siirtymäaikaa, joka ulottuisi vuoden 2022 loppuun. Aika on JHL:n mielestä liian lyhyt.

JHL:n mielestä valinnanvapauden muodot ja laajentuminen on toteutettava asteittain. Huomioon on otettavia asioita ovat järjestelmän edellytykset, lainsäädäntö ja yhteiset pelisäännöt. Valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut pitää määritellä laissa. Yksittäiselle maakunnalle ei pidä antaa mahdollisuutta laajentaa valinnanvapauden piiriin tulevia palveluita.

Henkilöstö on tärkeässä asemassa valinnanvapauden toteuttamisessa. JHL esittää, että Valinnanvapaus –mallin jatkovalmisteluissa valmistellaan täydentäviä säädöksiä, joilla henkilöstön asema turvataan. Lisäksi henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa on tarpeen sovittava valtakunnalliset linjaukset ja soveltamisohjeet sopijaosapuolten kesken.

JHL esittää jatkovalmisteluun myös sitä, että palvelusetelin laajentamisen vaikutuksia henkilöstöön arvioidaan osana STM:n hyväksymiä palvelusetelikokeiluja. Koska ministeriö aloittaa hankesuunnitelmien tarkennuksen ja hankkeiden käynnistystoimenpiteet pikaisella aikataululla hankkeiden edustajien kesken, ei hankesuunnitelmien täydentäminen tältä osin olisi mahdotonta.

JHL:n lausunto valinnanvapauden laajentamisen valmistelusta kokonaan