Siirry sisältöön

JHL:n lausunto esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Kokonaisuudessaan JHL esittää, että valtioneuvoston vuonna 2014 tekemään päätökseen perustuva ”palkkaliukumaleikkaus” perutaan eikä uusia ”hallintomenoihin” kohdentuvia uusia säästöjä tehdä. Jos säästöt toteutetaan, toimintamenomäärärahojen uudet leikkausten yhteisvaikutus virastojen taloudelle ja toimintakyvylle on vakava.

Kun valtiolta on irtisanottu pääasiassa virastojen talousahdingosta johtuvilla syillä vuosina 2014-2015 yli 1000 virkamiestä ja työntekijää, ei ole vaikeaa ennakoida lisäleikkausten aiheuttavan edelleen valtion henkilöstön irtisanomisia. Esimerkiksi Tullin osalta tämä on ennakkoarvioiden mukaan 4,5 milj. euron vajeen laitoksen määrärahoihin. Valtio siis omilla toimillaan tuottaa lisää työttömiä jo ennestään vaikeassa työllisyystilanteessa.

Kilpailukykysopimuksen (Kiky) työajanpidennyksen vaikutus

JHL:n mielestä työajan pidennyksen ei pidä johtaa määrärahaleikkauksiin 2017 talousarviossa ja sitä kautta henkilötyövuosien vähentämiseen. Työajan pidentämisestä koituva mahdollinen marginaalinen hyöty tulee käyttää julkisen hallinnon kehittämiseen ja palvelutason ylläpitämiseen, joka on rapautunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Muutosturva valtionhallinnossa

JHL esittää, että

  • Tehdään Valtioneuvoston periaatepäätöksestä ja Valtiovarainministeriön ohjeista painavampi työkalu muutostilanteissa siten, että hallinnonalan ministeriöllä on suurempi tosiasiallinen vastuu muutosturvasäännöstön toteuttamisessa
  • Perustetaan uusi hallinnonalojen yhteinen budjettimomentti (VM:n pääluokkaan), jolta taataan muutosturvasäännösten toteutuminen käytännössä. Rahoitusta seurattaisiin kolmikantaisessa työryhmässä valtion henkilöstöjärjestöjen, virastojen ja valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.
  • Valtiohallinnossa toteutetaan hyvää työnantajapolitiikkaa ja annetaan virastojohdolle tarvittavaa koulutusta ja riittävät resurssit muutosturvan kaikkien elementtien käyttöön.

TE-toimistojen taloustilanne ja kolmen kuukauden välein toistuvat haastattelut

JHL esittää, että talousarviossa esitetty 17 miljoonan euron lisämääräraha suunnataan pääasiassa TE-toimiston omien resurssien lisäämiseen ja prosessien tehostamiseen ulkopuolisten haastattelijoiden sijaan.

JHL:n lausunto esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017