Siirry sisältöön

Lausunto kirjastolaista

Ehdotetun lain keskeisinä tavoitteina on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Laki korostaa yleisen kirjaston yhteiskunnallista tehtävää ja toimintaa. Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion tai kunnan viranomaisten toimintaan.

Lausunnossaan JHL korostaa samapalkkaisuutta. Tulevalla kelpoisuusehdon joustavoittamisella ei saa tavoitella eroja palkkaukseen niiltä osin, kun tehtävät ovat eri henkilöillä samat.

Liitto kiinniittää huomiota myös siihen, että henkilöstöä pitää perehdyttää, kun uusia velvotteita tulee. Kunnilla ja valtiolla tulee olla vahva velvollisuus osaltaan huolehtia henkilöstön osaamisen vahvistamisesta ja ylläpitämisestä. Henkilöstölle on annettava mahdollisuus, ja heitä on kannustettava tarvittaessa lisäkoulutukseen.

JHL:n lausunto kirjastolaista kokonaan