Siirry sisältöön

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnossaan hallituksen esityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä vapaasta sivistyöstä annettujen lakien muuttamisesta JHL toteaa, että ammatilliseen koulutkseen kohdennetut lisäsäästöt johtavat opetuksen resurssien heikentymiseen. Tämä johtaisi opiskelijapaikkojen vähentämiseen ja/tai voimakkaisiin opiskelijakohtaisetn resurssien laskuun.

JHL pitää valitettavana, että korkean työttömyyden aikana hallitus omilla toimillaan lisäisi työttömyyttä, vähentäisi peruskoulun päättäneiden aloituspaikkoja ja hankaloittaisi aikuisten ammatillista kehittymistä.

JHL lausunto