Siirry sisältöön

Lausunto Puolustusvoimien työterveyshuollon toimintasuunnitelmaluonnoksesta

Sekä JHL:n että Aliupseeriliiton mielestä Puolustusvoimien valtakunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on varsin perusteellinen, hyvin muotoiltu ja riittävän kattava.

JHL haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että työterveyspalvelut tulisi ensisijaisesti tuottaa Puolustusvoimien omana palvelutuotantona nyt ja jatkossa. Osaava ja Puolustusvoimiin sitoutunut oma henkilöstö tuntee parhaiten Puolustusvoimien organisaation, toimintaympäristön, toimintatavat ja erityispiirteet. Tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, että työterveyshuollon henkilöstöresursseja ei supisteta nykyisestä.

JHL kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että toimintasuunnitelmaluonnoksessa ei ole juurikaan kirjauksia työuupumuksesta ja sen tunnistamisesta. Työuupumuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi tulee järjestää koulutusta erityisesti esimiehille. Tämä koulutuksen ohjaus ja periaatteet tulee lisätä toimintasuunnitelmaan.

Lausunto puolustusvoimien vuoden 2017 valtakunnallisesta työterveyshuollon toimintasuunnitelmaluonnoksesta