Siirry sisältöön

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa ammatilliseen koulutukseen 190 miljoonan euron säästöt vuodesta 2017 lukien, mikä tarkoittaa pysyvää 12,5 prosentin leikkausta rahoituksesta. Kun huomioidaan aikaisempien vuosien jo tehdyt säästöt, nyt tehtävä leikkaus ei voi olla vaikuttamatta yleiseen ammatillisen osaamisen kehittymiseen, JHL toteaa lausunnossaan.

JHL kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että pysyvä säästö toteutetaan ennen ammatillisen koulutuksen varsinaista reformia. Samanaikaisesti on muuttumassa myös näyttötutkintojärjestelmä, jossa osaamisen varmistamisen vastuuta siirretään oppilaitostasolle.

Toisin kuin hallituksen esityksen luonnoksessa todetaan, koulutuksen järjestäjät tuskin voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä kiinteistöistä, tiloista, hallinnosta ja laitekuluista säästämällä. Koulutuksen edellytykset on joka tapauksessa järjestettävä ja kiinteistöjen myynti tai käyttötarkoituksen muuttaminen ei tapahdu edellytetyssä aikataulussa.

Koulutuksen järjestäjien resurssien karsiminen kostautuu tutkintojen suorittamisessa. Leikkaukset vaikuttavat erityisesti heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa oleviin, varoittaa JHL. Liitto pitää valitettavana sitä, että korkean työttömyyden aikana hallitus omilla toimillaan lisää työttömyyttä, vähentää peruskoulun päättäneiden aloituspaikkoja ja hankaloittaa aikuisten ammatillista kehittymistä.

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta